Search found 4 matches

by Anneke
September 6th, 2010, 3:57 pm
Forum: Translations & Internationalization
Topic: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt)
Replies: 15
Views: 21318

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

[quote= Ban đầu là nhân vật Gweddry nói chuyện với những người lùn, nhưng sau đó là Dacyn nói, chính vì vậy mới có sự khác nhau trong xưng hô.[/quote] Ban đầu nhân vật Gweddry nói chuyện với người lùn nhưng vẫn đề là nhân vật Gweddry rất trẻ nên xưng hô như vậy không hợp lý. Còn sau đó là Dacyn nói ...
by Anneke
September 2nd, 2010, 10:06 am
Forum: Translations & Internationalization
Topic: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt)
Replies: 15
Views: 21318

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Xin chào, Sau khi đọc bản dịch chiến dịch The Eastern Invasion tôi thấy có một số lỗi sau: 1. Lỗi chính tả: Các từ chỉ hướng như: phía Đông, phía Tây, phía Bắc và phía Nam thì nhất thiết là phải viết hoa chữ cái đầu Đông, Tây, Nam và Bắc nhưng trong bản dịch tác giả đã viết thường là đông, tây, nam ...
by Anneke
October 22nd, 2009, 3:15 am
Forum: Translations & Internationalization
Topic: How to work in translation?
Replies: 5
Views: 2302

Re: How to work in translation?

Thanks so much for your help :D i will contact them.
by Anneke
October 21st, 2009, 1:49 pm
Forum: Translations & Internationalization
Topic: How to work in translation?
Replies: 5
Views: 2302

Re: How to work in translation?

hi, I didn't see so much Vietnamese in this forum or even in a game lobby. I want to join a translate team to do Vietnamese translation but as i read i have to contact maintainer to get information, is that correct? ( i thought i can found something to translate on this web then submitted my transla...