Hellrider's maps

Discussion of all aspects of multiplayer development: unit balancing, map development, server development, and so forth.

Moderators: Forum Moderators, Developers

Rhuvaen
Inactive Developer
Posts: 1272
Joined: August 27th, 2004, 8:05 am
Location: Berlin, Germany

Post by Rhuvaen »

You need to severely cut down on the size of your screenshots, I mean 500 kb per image is just way too much! Just cutting down the quality should help a lot. Try it.

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

Rhuvaen wrote:You need to severely cut down on the size of your screenshots, I mean 500 kb per image is just way too much! Just cutting down the quality should help a lot. Try it.
Done! :D You are right, i didn't think about those people with low-speed connection (damn ADSL :P ) and also it's a good way to save our bandwith... Now each image is around 100Kb and even if lost in quality, it's just faster to view :wink:

kazimierzwielki
Posts: 41
Joined: July 27th, 2005, 7:40 am
Location: Cracow, Poland

Post by kazimierzwielki »

I have really enjoyed your map called Snowcrossings.

Greetings from Cracow.
'We are what we pretend to be, so we must be careful what we pretend to be' - Kurt Vonnegut

My map(s)!

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

kazimierzwielki wrote:I have really enjoyed your map called Snowcrossings.

Greetings from Cracow.
Thank you! :D

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

My latest effort, 3vs3 or ffa (or 2v2v2 or whatever) :P Team order: 121212 (for 3v3)

Edit: map has changed a bit to be more funny to play :) Another good team order is 122112 (this way each player has 2 enemies on his left and right) :D

[map]WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWuuuWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWmfEDEfmWWWWWWWWW
WWWWWWWEhEEGWGEEhEWWWWWWW
WWWWWEEbEGhqWqhGEbEEWWWWW
WWWfmEa1nRGGWGGRn3aEmfWWW
WuuEEhnnnTRRGRRTnnnhEEuuW
WuDWGqGRTLGMRJGLMRGqGWDuW
WfEGWWGRdccc|cccdRGWWGEfW
WmEhqGGRJcccZcccTRGGqhEmW
WhEGGRRT\ZcWkWcZ/MRRGGEhW
WEEnRMUwcckGTGkcccPGRnEEW
WEv6nJTdccWJwJWccdwJn5vEW
WEvnnGwcccWGwGWccwTMnnvEW
WhEGRRPMcZkWTWkZcTURRGEhW
WmEhGGRR/ccckccc\RRGGhEmW
WfEGqWGRTcccZcccJRGWqGEfW
WuEWWqGRdLcJ|McLdRGqWWEuW
WuDEGhGnMTGRRRGTTnGhGEDuW
WWufEEn4nRRGGGRRn2nEEfuWW
WWWWhEabnGGqWqGGnbaEmWWWW
WWWWWWEEEEhGWGhEEEEWWWWWW
WWWWWWWWhmEEWEEmhWWWWWWWW
WWWWWWWWWWfuDufWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWuWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW[/map]
Last edited by Hellrider on April 2nd, 2006, 6:42 pm, edited 2 times in total.

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

All my maps in one pack, many changes to my maps..
Attachments
Hellrider's pack v.3.zip
v.3 Latest pack available
(12.15 KiB) Downloaded 116 times

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

fastduel :D

[map]WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWW1WWWWWWWWWW
WWWWWWWGCCCkWWWWWWWW
WWWWWMJkkGRgkZWWWWWW
WWWfGkkGGMRgmfkkWWWW
WgfgkkLJTGRvhEEEkfWW
WughggkkwXRfEgfEduWW
WuDEWghfkXkkhgWhDuWW
WfdEfEEvRGwJkkggggWW
WWkkEhfgRTMGLkkmmWWW
WWWWkZmgRGGkkTGWWWWW
WWWWWWkkRCkGJWWWWWWW
WWWWWWWWC2CWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW[/map]
Last edited by Hellrider on April 2nd, 2006, 6:44 pm, edited 2 times in total.

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

I was bored so i made a new map, 1212, 2 gpv :D

[map]WWWWWWWggfgvgmggggggWWWWWWW
WWWWWgggfhfrrrrrgwgggoWWWWW
WWWDgggrrrrggggrfhdrggofWWW
WoogCCrmggggfmggrYmgrrghfoW
WggC1fCggghgghfsgwgsgrgggoW
ccggCRRRgfhggdmgsssggrggggW
cgcgggggRvmggcdgwXuNfrhgggW
Wgckhccchg\ccgdnggXmggrvmgW
Wgfrcngcfcc|cMJggggggghfwgW
WrrggrgccgJgPgTgghgghgRgggW
WrSmggrMwdgcgMgggvf/ggRFFmW
WrVSghrTYwwcJRRRC2wmhgRFHmW
WrFFggrGwJGcTRGGCCbgfgRgFgW
WgrrgrrrGGTGkXJGCGrrgrrrggW
WgggrgggrCCGJRkcTJGGrggFrrW
WmFFRgfmb3CRGRTcGwwTrhgSFrW
WmHFRgh/wvCgRMJcwdYMrggmVrW
WgFgRgggfhggggggggwcrrggSrW
WggfRghgggggTMP|JcccgngrrgW
WgwvhggmgggnJgcccgfcgcckfgW
WgmgrrgNXXggdccg\vhgcghgcgW
WggghrfguswgddggmfRRgRggccc
WogggrgsswssmhgghgggRfCCggc
WoghgrgggYggfmgghggmCC4ggoW
WWffggrrmhrrggfggrgrrgCDoWW
WWWWooggwdfrgrgrrhrggggWWWW
WWWWWWggggggrmrvfffggWWWWWW[/map]
Last edited by Hellrider on April 2nd, 2006, 6:49 pm, edited 2 times in total.

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

Another duel :P

[map]SeSShhhgggg|ggggggWWWWW
SSSRRRgggwcgccghfESuuuW
SRRggmRkwwgCgcckEmEEDuW
Rfggmccgc/C1C\BgccmgESS
RRggmmdkccCCCkckcmmgEEg
gRgggRRgccgggicwggggfEg
gRgggRgghgc|cggfgggggEg
mEfhRvfgggfRgggfhgXXEmh
EgfgRRgrggfRggmgggXgEEv
EhgrggrgMMgRtgggggggNgE
brrTrJr\ckRTrJgrrTrJrrf
grTdgcccZkR|gQrMgwYwgrh
c|ckcccgcckkkcwgkcckc|c
crcwcwkMwQk|kkcccccdcrc
hrgJYTgrrJgTRkZ\cJgTTrg
fgrgrgrgggrRRMcgrgrrrhb
EENgggggggvRggMrrRggggE
vmEXXggfmggRfggggvRhfEE
hEEgXghfggg|fgggfRRgfRm
gEgggggwgicgcchggRgggRg
gEfggmgkckgCgcckRmgggRg
gSEgmccgc\C2C/cgdcmggfR
SuEEmmckBcCCCwckcmmggRR
WuDuEEEhccgggwwgRRgRRSS
WWuWSgfgggc|cgghghRSSSV[/map]
Last edited by Hellrider on April 2nd, 2006, 6:51 pm, edited 1 time in total.

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

Another 3v3 (based on hexagon) always the same settings..
Enjoy! :D

[map]WWWWWWWWWWWWWWWZWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWmkkkfWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWRRHFRgWRRmHRRWWWWWWWWW
WWWWWWWRRCeRRhgWqhRRACRRWWWWWWW
WWWWWRRC1RRgggqWvggfRC6CRRWWWWW
WWWWWHARCGrrfgghgggrrGRReHWWWWW
WWWfmRRhrGGGrrgggrrnGGrmRRFmWWW
WZkRRhggrnKJTUrrrGMwKGrgghRRkZW
WkRWqvggrMwwGcJ|ccTwJTrggqgWkkW
WmRgWWggrGTGqcckcTGqGUrggWWqRfW
WFRhqgfgrccTkkckcckccJrgfgvhRmW
WHRggggrr\ccccYTcckcc/rrggggRHW
ReRmgrrUTckkcJwMJwYkkccPrrGhRAR
RCRrrGTTcdcYTrrrrrTcccdwJnrrRCR
R4RGGKMGJcccwMrWrMJcccwGwKGGC3R
RCCrGnwwwcccJrrrrrwYcdJTMGGrRCR
RARfrrJPdcckTwrMrJTkccGUTrrgReR
RHRgggrrc/kcYcJTwccck\TrrgfgRHR
WmRhggggrJcckcckYkcTccrgggghRFW
WfRqvWhgrUcqkTckcckGcGrghWqgRmW
WkRWWqggrTGwGcc|ccqwTMrggvWWRkW
WZkRghgfrGJwTGcrJUGJwnrgghqRkZW
WWkmRRggrGKnMrrgrrTGKGrfgRRfkWW
WWWWFHRRrGGrrggfggrrGGrRRHmWWWW
WWWWWReCRCrhgggWgggmrRCCARWWWWW
WWWWWWRR5CRRRhvWqhRRRC2RRWWWWWW
WWWWWWWWRRAHRRqWgRRHeRRWWWWWWWW
WWWWWWWWWWRWmfRkRmFWRWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWkZkWWWWWWWWWWWWWW[/map]
Last edited by Hellrider on April 2nd, 2006, 6:52 pm, edited 1 time in total.

toms
Posts: 1717
Joined: November 6th, 2005, 2:15 pm

Post by toms »

The second map is nice, IMO. :wink:
First read, then think. Read again, think again. And then post!

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

Thanks Tom, here is my latest.. Settings: 122112 2gpv

[map]UIIIIggghhhfggghgfggccccc
IgIggfgggcfgggggffhgggZcc
ghgggdmmkgcktggffhhggccbc
CCgRggfmgggkgggggggRcggCC
1eRgRRgghggkgkkcggvRgggg5
CCgggRvRgRRRkgmgckkggggCC
gcghgkRcRgghRRRRg/rrgrggg
ggcckhhf/gggtfgcqGGJrTrrg
hhggEfffwughfdhcwGGMMMTrg
mffgEhfwm[WWmWWTkIJJMTTrg
mhfgEEYEEEuCWCGccrUIIrrgg
hggvgnEGGGCsWsCarGrrrgggg
gggggrGGGa3sWs4GGGGngvggg
gggrrIrrrcCCWCCEGEEEggghh
grrTIJBIcTGWWWu]EwYhEgffm
grTMMMJGkcWdmhWumfffEgfhm
grTTMJGGwchffgggwffhEcggh
ggrrrrG/qRgRthgg/chkkhccg
gCggggrkggRgRRgRRRRRgggCg
CggggRkgccmkkkRgggvRgggeC
6CgggRvgggkggkgghmggRRRC2
CbgccgghgfgggkgggmfdggghC
cccggghffgggtgcckgmfggggg
ccZcgghffhgggffhgggggIIII
ccccccgggggggghghgggIIIIU[/map]
Last edited by Hellrider on April 2nd, 2006, 6:54 pm, edited 1 time in total.

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

Updated again
Attachments
Hellrider's pack v.4.zip
v.4 latest version
(14.58 KiB) Downloaded 96 times

Hellrider
Posts: 81
Joined: July 22nd, 2005, 9:57 am

Post by Hellrider »

Another 2 maps: 2vs2 usual settings, enjoy! :D

[map]mmmmGGGGGGGGGGGGGGddcccss
mmmGC4CGGGGGC1CGGGGdccccs
GGGGCECTTTGGCrCGGGGGcccsc
GLGGGEGYwGGGGrGGGGZccsssc
?TnEEEhhwTTrrGhLTGccccccs
hTETTGEEGrrGrGGGTGddcccGc
mhEETahEmrGGrrm?GTGdc\cGd
GGGGEETEdTGhGGrYGGdkckrBM
GwwwGnWwhwWnGwrwhGkkkdTrJ
hYrGGhWThEWEGGwGGddkkdGrG
GTrrGGGrdETaEEGmTGdkkkJUT
GGmGrhGrmEhGTTEhhGhdcrrGM
G?GTrrrTGhEETEELGGGd/ccdc
GhLrrGTGwwhEEnGT?cdcccccc
GGGrGGGTwTGEGGhhmGcccccsc
GGC2CGGGTGC3CGGmmdGdccsss
GGCGCGGGGGCGCGGdccdccccsc
dGGhGGGdGGGGGZGdccccccccc
cchLTGdcdGGGcGGcccccccccc
cccdddcccdddcccccsscccccc
ccccccccccccccccsscccssss
sscccccccccssscccscccssss
ssccssscccscssscccscccscs[/map]
[map]WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWC1CWWWWWWWW
WWWWWWWhgkCgkkWWWWWW
WWWWWgmgkEEJkgZkWWWW
WWWFFgggkETYcggmckWW
WCSegggdkTIrwggfgvkc
4CggggfakgMgrrgWgdhs
CgRRwmggkwghrhNggggc
kggfRkgrrX[frrkthmhk
khmhtkrrh]XrrgkRfggk
cggggNfrfgwkggmwRRgC
shdgWgrrgMgkafggggC3
ckvgfggwrITkdgggVSCW
WWkcmggcYJEkgggmmWWW
WWWWkZgkTEEkgfgWWWWW
WWWWWWkkgCkghWWWWWWW
WWWWWWWWC2CWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW[/map]

The latest map is meant for quick 2vs2 (either 2gpv or 3 gpv), have fun

Post Reply