Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt)

Discuss and coordinate development of mainline and user-made content translations.

Moderator: Forum Moderators

User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt)

Post by hhyloc »

Hello, I've played BfW for about 2 years now, so I decided to give something back. I would like to continue translate BfW into Vietnamese. So the question is: Where sould I start ? Can you give me some instruction on how to translate it?
Thanks in advance :D
Vì tất cả thành viên trong nhóm đã ngưng làm việc và nhiều lý do khác, mình xin thông báo dự án dịch đã (tạm) dừng. Ai muốn tham gia dịch và khôi phục lại dự án xin hãy đọc qua bài viết dưới đây:
Vietnamese Translation
Sau đó hãy liên hệ với mình qua địa chỉ có trong đây: hhyloc

Dự án tuy đã dừng, nhưng vẫn có tiềm năng và có thể hoàn thành, mình kêu gọi bất cứ ai có khả năng và nhiệt huyết hãy tham gia giúp đỡ vực dậy lại dự án dịch, để đóng góp vào game The Battle for Wesnoth nói riêng và cộng đồng game open source nói chung.

Thân chào.
Last edited by hhyloc on July 25th, 2011, 1:50 am, edited 4 times in total.
R.I.P
vista_sidebar
Posts: 3
Joined: May 14th, 2010, 5:38 am

Re: Vietnamese translation

Post by vista_sidebar »

I'm his friend. I and him will translate together. Thank in advance :D
torangan
Retired Developer
Posts: 1365
Joined: March 27th, 2004, 12:25 am
Location: Germany

Re: Vietnamese translation

Post by torangan »

I recently got something from a guy named Nam Phạm Thành - is that one of you?
WesCamp-i18n - Translations for User Campaigns:
http://www.wesnoth.org/wiki/WesCamp

Translators for all languages required: contact me. No geek skills required!
User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Re: Vietnamese translation

Post by hhyloc »

No, I'm not, I'm new here.
Oh by the way: Phạm Thành Nam :eng:
R.I.P
User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Re: Vietnamese translation

Post by hhyloc »

Sorry for double-posting, I don't want to clutter the forum with another topic... :)
So, This thread will now serve a new purpose: Reporting spelling mistakes in the Vietnamese translation, as well as signing up for new Vietnamese translator.
As this topic deals with Vietnamese translation, it is in Vietnamese.
---

Chuyên mục này được lập ra cho việc báo cáo lại các lỗi chính tả trong bản dịch tiếng Việt, cũng như những ai muốn tham gia dịch cũng có thể đăng ký ở đây, tránh lập thread mới khiến diễn đàn trở nên lộn xộn. :geek:
* Ngoài ra, các lỗi về ngữ pháp cũng có thể được thảo luận ở đây.
** Trước khi thông báo một lỗi nào đó xin hãy kiểm tra xem lỗi đó đã được thông báo hay chưa nhằm tránh trùng lặp.
*** Đây không phải là nơi để thảo luận về những vấn đề không liên quan đến dịch thuật, những thread thảo luận khác xin hãy lập ra tại những chuyên mục khác thích hợp hơn.
---
Last edited by hhyloc on September 7th, 2010, 1:10 pm, edited 9 times in total.
R.I.P
Anneke
Posts: 4
Joined: October 21st, 2009, 1:16 pm

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by Anneke »

Xin chào,

Sau khi đọc bản dịch chiến dịch The Eastern Invasion tôi thấy có một số lỗi sau:

1. Lỗi chính tả:
Các từ chỉ hướng như: phía Đông, phía Tây, phía Bắc và phía Nam thì nhất thiết là phải viết hoa chữ cái đầu Đông, Tây, Nam và Bắc nhưng trong bản dịch tác giả đã viết thường là đông, tây, nam và bắc. Tất nhiên, ngoài ra còn có rất nhiều từ thiếu dấu trong bản dịch.

2. Dịch hướng lẫn lộn:
Trong bản dịch có câu: "When the King received news of the problem, his advisor Dacyn had much to say. Apparently, these attacks were connected to similar ones that occurred earlier on the far southern border, attacks by undead. Dacyn outlined a plan to combat these intrusions."
Tác giả dịch là: "Khi nhà vua nhận được tin, cố vấn của người là Dacyn có rất nhiều điều phải nói. Có vẻ như những cuộc tấn công này có mối liên hệ đến những cuộc tấn công tương tự diễn ra trước đó ở biên giới phía bắc, bị tấn công bởi ma quái. Dacyn vạch ra một kế hoạch đối phó với cuộc xâm phạm này."

3. Xưng hô chưa chính xác và không thống nhất:
Trong kịch bản The Escape Tunnel, nhân vật Gweddry là nhân vật rất trẻ nhưng lại xưng hô với người lùn già cả bằng anh và sau đó lại gọi là bạn, tôi thấy điều này không hợp lý.

4. Từ "Lich" và "Lich lord" tác giả đều dịch là "thây ma" mà lẽ ra từ "Lich" phải dịch là "thây ma" và "Lich lord" phải dịch là "chúa tể thây ma" mới đúng

5. Dịch chưa chuẩn:
Ở câu: "Wearing this amulet will cause every blow you deal to inflict arcane damage!"
Tác giả dịch là: "Đeo bùa này sẽ khiến mọi đòn đánh của bạn đều gây ra thiệt hại kiểu bí kíp!" đọc xong chẳng hiểu gì cả :?: . có thể dịch sát nghĩa hơn là : "Đeo lá bùa này sẽ tăng cường sức cho mỗi cú đánh của bạn"
Và còn nhiều câu nữa nhưng để khi nào rảnh tôi sẽ post tiếp :D
User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by hhyloc »

Anneke wrote:3. Xưng hô chưa chính xác và không thống nhất:
Trong kịch bản The Escape Tunnel, nhân vật Gweddry là nhân vật rất trẻ nhưng lại xưng hô với người lùn già cả bằng anh và sau đó lại gọi là bạn, tôi thấy điều này không hợp lý.
Ban đầu là nhân vật Gweddry nói chuyện với những người lùn, nhưng sau đó là Dacyn nói, chính vì vậy mới có sự khác nhau trong xưng hô.
Anneke wrote: 5. Dịch chưa chuẩn:
Ở câu: "Wearing this amulet will cause every blow you deal to inflict arcane damage!"
Tác giả dịch là: "Đeo bùa này sẽ khiến mọi đòn đánh của bạn đều gây ra thiệt hại kiểu bí kíp!" đọc xong chẳng hiểu gì cả :?: . có thể dịch sát nghĩa hơn là : "Đeo lá bùa này sẽ tăng cường sức cho mỗi cú đánh của bạn"
Cái này phải xem lại: Theo mình thì nguyên nhân là do cụm từ "bí kíp" gây ra sự khó hiểu.
"bí kíp" trong này là dịch từ "arcane" mà ra. Vì lá bùa khiến đòn tấn công của đơn vị đeo nó gây ra kiểu thiệt hại "arcane" nên dịch như vậy theo mình nghĩ là không có gì sai.
Ý kiến của bạn thì sao?
R.I.P
Anneke
Posts: 4
Joined: October 21st, 2009, 1:16 pm

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by Anneke »

[quote=
Ban đầu là nhân vật Gweddry nói chuyện với những người lùn, nhưng sau đó là Dacyn nói, chính vì vậy mới có sự khác nhau trong xưng hô.[/quote]

Ban đầu nhân vật Gweddry nói chuyện với người lùn nhưng vẫn đề là nhân vật Gweddry rất trẻ nên xưng hô như vậy không hợp lý. Còn sau đó là Dacyn nói là đúng.

[quote=
Cái này phải xem lại: Theo mình thì nguyên nhân là do cụm từ "bí kíp" gây ra sự khó hiểu.
"bí kíp" trong này là dịch từ "arcane" mà ra. Vì lá bùa khiến đòn tấn công của đơn vị đeo nó gây ra kiểu thiệt hại "arcane" nên dịch như vậy theo mình nghĩ là không có gì sai.
Ý kiến của bạn thì sao?[/quote]

Có thể cách giải thích này là đúng nhưng người chơi sẽ không hiểu. Mình nên dịch sao cho đa số người chơi có thể hiểu được.

Sau đây là một số lỗi dịch khác trong chiến dịch The Eastern Invasion:

1. "There are rumors of undead attacks on the eastern border of Wesnoth. You, an "
"officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
"the villagers and find out what is happening."
Tác giả dịch: "Có tin đồn rằng ma quái tấn công biên giới phía Đông của Wesnoth. Bạn, một sĩ quan của Đội quân Hoàng Gia, đã được điều đi đến biên giới phía Đông để bảo vệ làng mạc và tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra."
Những câu in đậm và gạch chân là phần dịch không chuẩn, nên thay là
Sỹ quan ---> chỉ huy
Biên giới phía Đông ---> Mặt trận phía Đông

2. "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
"missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood. "
"At first the settlers suspected raiders from the great desert, but when they "
"sent scouts east they found nothing but a small mountain range and miles of "
"swamp."
Tác giả dịch: "Gia súc và thú vật thồ nằm chết trên những cánh đồng, và nhiều người mất tích khỏi nhà của chính mình, không có dấu vết nào ngoài một dòng máu đen nhỏ. Ban đầu những người định cư nghi ngờ rằng là do những tên cướp từ sa mạc rộng lớn gây ra, nhưng khi họ cho người đi trinh sát thì không phát hiện thấy gì cả ngoài những rặng núi nhỏ và đầm lầy xa tít tắp. "
Có thể dịch lại như sau: "Thú nuôi và gia súc đã được tìm thấy chết trên những cánh đồng, và con người mất nhà cửa, không có dấu vết nào ngoại trừ một dòng máu đen nhỏ. Đầu tiên những người địa phương đã nghi ngờ rằng những kẻ cướp đến từ sa mạc lớn, nhưng khi họ cử người đi trinh thám phía Đông họ không tìm thấy gì ngoại trừ một dãy núi nhỏ và hàng dặm đầm lầy"

3."When the King received news of the problem, his advisor Dacyn had much to say. Apparently, these attacks were connected to similar ones that occurred earlier on the far southern border, attacks by undead. Dacyn outlined a plan to combat these intrusions."
Tác giả dịch: "Khi nhà vua nhận được tin, cố vấn của người là Dacyn có rất nhiều điều phải nói. Có vẻ như những cuộc tấn công này có mối liên hệ đến những cuộc tấn công tương tự diễn ra trước đó ở biên giới phía Nam, bị tấn công bởi ma quái. Dacyn vạch ra một kế hoạch đối phó với cuộc xâm phạm này."
Có thể dịch lại như sau: "Khi Nhà Vua biết tin, cố vấn của ngài Dacyn đã phải nói. Rõ ràng là, những đợt tấn công này có liên quan đến những điều tương tự đã xảy ra sớm trên biên giới phương Nam xa xôi, những cuộc tấn công bởi bọn ma quỷ. Dacyn đã vạch ra một kế hoạch chỉ dẫn cho cuộc chiến"

Khi nào rảnh tôi sẽ check phần còn lại.
User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by hhyloc »

Nếu muốn trích dẫn ai đó, bạn nhớ để dấu ] sau [quote :eng:
Anneke wrote:
Ban đầu là nhân vật Gweddry nói chuyện với những người lùn, nhưng sau đó là Dacyn nói, chính vì vậy mới có sự khác nhau trong xưng hô.
Ban đầu nhân vật Gweddry nói chuyện với người lùn nhưng vẫn đề là nhân vật Gweddry rất trẻ nên xưng hô như vậy không hợp lý. Còn sau đó là Dacyn nói là đúng.
Bạn có thể nói rõ hơn được không? Nếu nhìn vào ảnh của Gweddry, bạn sẽ thấy nhân vật này không trẻ mà có lẽ là trung niên hay già hơn, vì người lùn cũng (có vẻ) già nên Gweddry gọi "anh" theo mình là ổn.
Anneke wrote:
Cái này phải xem lại: Theo mình thì nguyên nhân là do cụm từ "bí kíp" gây ra sự khó hiểu.
"bí kíp" trong này là dịch từ "arcane" mà ra. Vì lá bùa khiến đòn tấn công của đơn vị đeo nó gây ra kiểu thiệt hại "arcane" nên dịch như vậy theo mình nghĩ là không có gì sai.
Ý kiến của bạn thì sao?
Có thể cách giải thích này là đúng nhưng người chơi sẽ không hiểu. Mình nên dịch sao cho đa số người chơi có thể hiểu được.
Đồng ý, nhưng cách dịch của bạn cũng không chính xác, vì không phải đơn vị quân nào cũng yếu đối với kiểu thiệt hại arcane (bí kíp), điển hình như các đơn vị con người có 20% sức kháng cự đối với kiểu thiệt hại này, vì vậy không phải lúc nào đòn tấn công khi mang lá bùa cũng mạnh hơn so với đòn tấn công với kiểu thiệt hại ban đầu.
Có lẽ phần này cần phải thảo luận tiếp. :hmm:
Anneke wrote:1. "There are rumors of undead attacks on the eastern border of Wesnoth. You, an "
"officer in the Royal Army, have been sent to the eastern front to protect "
"the villagers and find out what is happening."
Tác giả dịch: "Có tin đồn rằng ma quái tấn công biên giới phía Đông của Wesnoth. Bạn, một sĩ quan của Đội quân Hoàng Gia, đã được điều đi đến biên giới phía Đông để bảo vệ làng mạc và tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra."
Những câu in đậm và gạch chân là phần dịch không chuẩn, nên thay là
Sỹ quan ---> chỉ huy
Biên giới phía Đông ---> Mặt trận phía Đông
Sỹ quan ---> chỉ huy (đã sửa)
Biên giới phía Đông ---> Mặt trận phía Đông
- Cả "biên giới" và "mặt trận" đều có thể được dịch từ "front". Lý do mình chọn nghĩa đầu là vì lúc này chưa có thông tin về cuộc chiến tranh thật sự, mới chỉ là "tin đồn". Trong khi "mặt trận" lại chỉ nơi đang có chiến tranh. Trong đoạn trên thì có tin đồn rằng ma quái đang tấn công chứ không phải là một cuộc chiến giữa hai phe.
Anneke wrote:Tác giả dịch: "Gia súc và thú vật thồ nằm chết trên những cánh đồng, và nhiều người mất tích khỏi nhà của chính mình, không có dấu vết nào ngoài một dòng máu đen nhỏ. Ban đầu những người định cư nghi ngờ rằng là do những tên cướp từ sa mạc rộng lớn gây ra, nhưng khi họ cho người đi trinh sát thì không phát hiện thấy gì cả ngoài những rặng núi nhỏ và đầm lầy xa tít tắp. "
Có thể dịch lại như sau: "Thú nuôi và gia súc đã được tìm thấy chết trên những cánh đồng, và con người mất nhà cửa, không có dấu vết nào ngoại trừ một dòng máu đen nhỏ. Đầu tiên những người địa phương đã nghi ngờ rằng những kẻ cướp đến từ sa mạc lớn, nhưng khi họ cử người đi trinh thám phía Đông họ không tìm thấy gì ngoại trừ một dãy núi nhỏ và hàng dặm đầm lầy"
- Cái đầu tiên đúng là hơi tối nghĩa, mình sửa lại là "Gia súc và súc vật thồ nằm chết trên những cánh đồng và nhiều người mất tích"
- Cái thứ hai theo mình tra nghĩa theo từ điển (settler) thì nghĩa này theo mình là sát nhất. Nếu có nghĩa tốt hơn xin bạn cứ nói để mình xem lại. :)
Anneke wrote:3."When the King received news of the problem, his advisor Dacyn had much to say. Apparently, these attacks were connected to similar ones that occurred earlier on the far southern border, attacks by undead. Dacyn outlined a plan to combat these intrusions."
Tác giả dịch: "Khi nhà vua nhận được tin, cố vấn của người là Dacyn có rất nhiều điều phải nói. Có vẻ như những cuộc tấn công này có mối liên hệ đến những cuộc tấn công tương tự diễn ra trước đó ở biên giới phía Nam, bị tấn công bởi ma quái. Dacyn vạch ra một kế hoạch đối phó với cuộc xâm phạm này."
Có thể dịch lại như sau: "Khi Nhà Vua biết tin, cố vấn của ngài Dacyn đã phải nói. Rõ ràng là, những đợt tấn công này có liên quan đến những điều tương tự đã xảy ra sớm trên biên giới phương Nam xa xôi, những cuộc tấn công bởi bọn ma quỷ. Dacyn đã vạch ra một kế hoạch chỉ dẫn cho cuộc chiến"
Theo mình thì ý của bạn là "ma quái" không chính xác đúng không? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì mình đã quyết định thay "ma quỷ" trong bản dịch đầu (hình như là phiên bản 1.8.0 trở về trước) bằng "ma quái" vì từ "quái" hợp với bản chất "quái dị" của Undead hơn.
R.I.P
User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by hhyloc »

Bump.

Mọi người xem thử những câu sau nên dịch như thế nào?
Captain, what are we riding into? I thought you wanted nothing to do with Bjarn any more, not since Toen Caric.
--> Đội trưởng, chúng ta định đi đâu vậy? Tôi nghĩ ngài không còn muốn liên can đến Bjarn nữa, kể từ khi ở Toen Caric.

Mọi người thấy câu mình dịch thế nào? Có góp ý gì không?
I’m no longer sure. What’s between us remains, but knowing someone else has lain hands on him changes things. Mount up, and let’s get moving.
Câu này nên dịch thế nào?

Còn có từ "liminal" là một thuộc tính mới được đưa vào kể từ bản 1.9, thuộc tính này tương tự như "lawful" (chính thống),"chaotic" (hỗn độn) và "neutral" (trung lập) nhưng khác ở chỗ những đơn vị quân có thuộc tính này chiến đấu tốt hơn 25% vào lúc bình minh (dawn) hoặc chạng vạng (dusk).
Ngoài ra theo mình nghĩ từ "arcane" (một loại kiểu thiệt hại) cần phải được bàn thêm, vì hiện nay "arcane" dịch ra là "bí kíp" dễ gây khó hiểu cho người đọc, mình muốn mọi người cùng bàn để đưa ra cách dịch hay hơn.
R.I.P
vista_sidebar
Posts: 3
Joined: May 14th, 2010, 5:38 am

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by vista_sidebar »

"arcane" (một loại kiểu thiệt hại) . Dịch từ này trong từ điển thì có nghĩa là bí kíp. Nhưng dịch như vậy dễ gây ra khó hiểu. Nói cách khác Arcane cũng là một chiêu thức với đối phương. Để dịch cho dễ hiểu, mình nghĩ nên dịch là : "chiêu thức mật" hoặc "mật độc chiêu" . Vì nó là một kiểu thiệt hại, lại mang tính bí kíp, một cách gọi là ít ai biết. Nên dịch như trên có vẻ sẽ dễ hiểu hơn :augh:
User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by hhyloc »

Mình không chắc lắm, cả "bí kíp" (trong bản dịch hiện tại) hay "chiêu thức mật" hay "mật độc chiêu" đều hàm ý kiểu thiệt hại này thuộc vào dạng "bí mật", "không ai biết", nhưng thực tế là kiểu thiệt hại này có ở nhiều đơn vị quân (dù không phổ biến như blade, pierce, impact, fire hay cold).
Bản chất của kiểu thiệt hại này là kiểu "anti-magic", hiệu quả đối với những sinh vật có ít nhiều phép thuật trong mình, kém hiệu quả với sinh vật "trần thế" như con người hay người lùn.
Vd: Những chủng tộc sau có khả năng kháng cự yếu đối với kiểu thiệt hại arcane
Ma quái (Undead): Được gọi dậy bằng phép thuật
Thần tiên (Elf): Có khả năng phép thuật bẩm sinh
Quỷ núi (Troll): Có khả năng tự hồi máu


Topic sau có thể giúp ích hơn cho mọi người để hiểu hơn về kiểu thiệt hại này.
http://forums.wesnoth.org/viewtopic.php?f=7&t=26119

Đặc biệt chú ý câu dưới đây, nó đã tóm gọn được bản chất của kiểu thiệt hại arcane
Simons Mith wrote:The definition of Arcane I put into the manual redraft runs as follows:

"Arcane attacks commonly work by attacking the magical bonds that sustain the lives of all creatures. The undead are particularly vulnerable to this attack type, because the bonds maintaining their existence are much weaker. Example: a White Mage's lightbeam attack."

I have gathered that arcane attacks, are used as a sort of catch-all for magical damage that doesn't fit under any other category. If you burn someone with magical fire or zap them with lightning, it's a fire attack; blasting them with cold is also obvious. A cloud of magically-created arrows would be pierce. But if you can't justify a magical attack as blade, pierce, fire, cold or impact, it falls under arcane by default.
Tạm thời, mình sẽ đổi "bí kíp" thành "bí ẩn" - theo mình nghĩ "bí ẩn" thích hợp hơn "bí kíp". Ai không đồng ý hay có đề nghị khác thì xin cứ nói.
Last edited by hhyloc on June 30th, 2011, 11:49 am, edited 1 time in total.
R.I.P
vista_sidebar
Posts: 3
Joined: May 14th, 2010, 5:38 am

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by vista_sidebar »

hhyloc wrote: Tạm thời, mình sẽ đổi "bí kíp" thành "bí ẩn" - theo mình nghĩ "bí ẩn" thích hợp hơn "bí kíp". Ai không đồng ý hay có đề nghị khác thì xin cứ nói.
Ừ, nghe cũng được đấy :) . Mà không thấy ai khác vào comment gì thì cứ đổi thành "bí ẩn" đi.
User avatar
hhyloc
Translator
Posts: 234
Joined: July 6th, 2009, 3:19 am
Location: the netherworld

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by hhyloc »

Vì tất cả thành viên trong nhóm đã ngưng làm việc và nhiều lý do khác, mình xin thông báo dự án dịch đã (tạm) dừng. Ai muốn tham gia dịch và khôi phục lại dự án xin hãy đọc qua bài viết dưới đây:
Vietnamese Translation
Sau đó hãy liên hệ với mình qua địa chỉ có trong đây: hhyloc

Dự án tuy đã dừng, nhưng vẫn có tiềm năng và có thể hoàn thành, mình kêu gọi bất cứ ai có khả năng và nhiệt huyết hãy tham gia giúp đỡ vực dậy lại dự án dịch, để đóng góp vào game The Battle for Wesnoth nói riêng và cộng đồng game open source nói chung.

Thân chào.
R.I.P
lotus
Posts: 1
Joined: August 12th, 2011, 3:42 am

Re: Vietnamese translation (Thảo luận về bản dịch tiếng Việt

Post by lotus »

Nói j` thì nói nhưng vấn đề lớn nhất là bản dịch VN vẫn k thể lưu game lại như bản gốc đc. :|
Post Reply